Biobavlna

Některé výrobky a zboží v našem krámku nesou označení vyrobeno z biobavlny(organic cotton). Biobavlna je ručně sbíraná a v ekologickém zemědělství pěstovaná bavlna.Proč volit biobavlnu:

  • pečujeme o vlastní zdraví
  • pečujeme o zdraví planety Země - při pěstování i zpracování
  • eticky se chováme k lidem, kteří pro nás biobavlnu pěstují a zpracovávají


Jak se pěstuje konvenční bavlna a biobavlna

Konvenční bavlna se pěstuje v rozsáhlých monokulturách za přispění těžké mechanizace, vyžaduje intenzivní zavlažování, semena jsou často používána z geneticky modifikovaných rostlin. Je jednou z chemicky nejvíce ošetřovaných plodin vůbec. Na její pěstování je dle některých zdrojů ročně použito až dvacet procent z celkové světové spotřeby pesticidů( 25% všech insekticidů a 10% všech herbicidů)- např. k ošetření semen, zamezení šíření plevelů a škůdců. Bavlníkové plantáže přitom zabírají „jen" necelá tři procenta světového půdního fondu využívaného k zemědělství. Řada z používaných pesticidů patří mezi vysoce toxické látky. Tyto látky nejen, že zhoršují pracovní podmínky a ovlivňují zdraví milionu rolníků a jejich rodin, ale některé chemické látky v bavlně zůstanou i po zpracování. Například v Indii, která je jedním z největších producentů bavlny na světě, pokrývají bavlníkové plantáže pouze 4-6 % celkové výměry zemědělské půdy. Využije se ale na nich více než 50 % celkové spotřeby pesticidů v Indii. Farmáři, v obavě o úrodu, stříkají svá pole až 30krát do roka (4 - 5krát více než je doporučováno) – bez jakkýchkoliv ochranných prostředků a bezpečnostních opatření.Mnohé z těchto pesticidů jsou při tom klasifikovány Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako „extrémně či vysoce rizikové“ a na území USA a EU jsou dávno zakázané, či nikdy ani nebyly vpuštěny na trh. Pro pěstování bavlny se používají chemické látky, které jsou zakázané pro pěstování potravinových plodin. Semena z bavlny ošetřené toxickými chemikáliemi se zpracovávají na krmivo pro zvířata a na olej využívaný pro výrobu cukrovinek a pečiva.

Biobavlna se v současné době pěstuje ve 22 zemích světa, největšími producenty jsou Turecko, Indie, USA a Čína. Biobavlna je pěstována na ekofarmách, které se zaměřují na pěstování potravin a bavlny podle jasně stanovených pravidel. Na těchto ekofarmách je zakázáno používání toxických chemických pesticidů, insekticidů a hnojiv a geneticky modifikovaných organismů. Farmy usilují o vybudování biologicky rozmanitého zemědělského systému,udržení úrodnosti půdy přirozenou cestou a nastolení přirozené rovnováhy půdy i celého systému. Chemické ničení plevelů a škůdců je nahrazeno mechanickým odstraňováním nebo využíváním metod přirozených nepřátel a hlavně preventivními a přírodě blízkými postupy při pěstování: monokultury rozděleny na menší celky, střídání plodin, přirozené obohacování půdy živinami atd. ....Jak se sklízí a dále zpracovává konvenční bavlna a biobavlna

Pro odlistění konvenční bavlny se používají další toxické chemické látky, které mají usnadnit strojovou sklizeń. Textilní průmysl patří dlouhodobě mezi největší zatěžovatele životního prostředí.K povrchové úpravě vlákna se používají ropné oleje, k bělení se používá jedovatý chlóra další zanedbatelná množstí chemikálií jako formaldehyd, azobarviva, barviva s obsahem kovů, zpomalovače hoření, enzymatické bělení, protimačkavé či antibakteriální úpravy jsou aplikovány v procesu zpracování a barvení vláken. Část chemikálií ve vláknech zůstává a může způsobovat kožní a zdravotní problémy i spotřebitelům.

Biobavlna se odlisťuje přirozenou cestou a sklízí se ručně. K povrchové úpravě vlákna se používají přírodní oleje, bělení se provádí za pomoci peroxidu vodíku. Celkově se při pěstování i zpracování klade velký důraz na energetickou šetrnost technologií a biodegradibilitu. Takto zpracované vlákno je pak na dotek jemnější, protože má více chmýří, je pružnější, pevnější a prodyšnější.

Příjemnou variantou je přirozeně barevně rostlá biobavlna. Jedná se o staré odrůdy bavlny, které přirozeně rostou v odstínech jemně hnědé a zelené olivové. Tyto kultivary se donedávna příliš nepoužívaly, jednak proto, že nebyly vhodné pro moderní textilní stroje, ale také proto, že bílá bavlna se snáze barví.Barevně rostlá biobavlna je výjimečná v tom, že není nijak následně dobarvována a její vlákna jsou měkká, pevná a velmi kvalitní.

Biobavlna je z výše uvedených důvodů o něco dražší než konvenčně pěstovaná a zpracovávaná bavlna. Také její úroda je nižší, ale výsledný produkt je čistější, kvalitnější a zdravější.Co biobavlna přináší lidskému zdraví

Pokožka je obrovský dýchací orgán těla s velkou vstřebávací schopností. Pokud používáme výrobky z biobavlny, která neobsahuje žádné zbytkové chemikálie z pěstování a výroby a je tudíž čistá a prodyšná, prokazujme naší pokožce a celému tělu velkou službu. Necháváme ji volně dýchat a nepřivádíme do našeho těla další škodliviny. Důležité je to hlavně pro alergiky, ekzematiky a malé děti,kde nezpůsobuje biobavlna další alergické rakce, ale tělo každého z nás ocení čistotu a péči, kterou mu můžeme dopřát třeba také používáním oblečení a výrobků z biobavlny. Vždyť ve spodním prádle nebo v pyžamu či noční košili strávíme bez převlékání nejvíce času a jsou pokožce nejblíže. Pro malé děti, které své hračky žužlají, spinkají s nimi, jsou s nimi ve velmi těsném kontaktu, je biobavlna také velmi vhodnou možností.Etika v obchodě s biobavlnou

Používáním výrobků z biobavlny také podporujeme ty, kteří biobavlnu pěstují a zpracovávájí. Vedle šetrného chování k přírodě a ke zdraví lidí, kteří se na pěstování a zpracování podílejí, klade většina textilních programů důraz na dodržování sociálních standardů. V souladu s duchem ekologické výroby se výrobci a pěstitelé přirozeně hlásí k principům spravedlivého obchodování, řada z nich je aktivními podporovateli a realizátory speciálních sociálních projektů zaměřených na rozvoj a podporu místních societ. Na farmách je zakázána dětská práce, pracovníkům jsou poskytovány rovnocenné podmínky nehledě na rasu, pohlaví, náboženství či sociální postavení. Výše platu je adekvátní námaze, množství odpracovaných hodin je regulováno. Sklizená biobavlna je pak zpracovávána v malých továrnách, které dbají na etické pracovní podmínky.Péče o biobavlnu

Výrobky z biobavlny lze prát a ošetřovat běžnými postupy v ruce i v pračce (dle etiket výrobce). Jen pokud chcete opravdu zachovat její kvalitu – tj. že ve svém růstu a zpracování nepřichází do styku s žádnými chemickými látkami, doporučujeme prát v ekologicky šetrných přírodních prostředcích, tím zůstane její čistota zachována.Certifikace

Na rozdíl od biopotravin nepodléhá výroba biotextilu zatím žádným mezinárodním legislativním opatřením, kromě identifikace bio původu surovin.. Stejně jako na trhu s přírodní kosmetikou, i zde existuje velké množství privátních standardů a značek. Mezi nejznámější organizace, které mají vytvořeny systémy kontroly biotextilu patří Organic Trade Association (OTA) v USA, britská Soil Association, německá International Association Natural Textile Industry (IVN), evropský a mezinárodní Demeter, skandinávský KRAV, japonská Japan Organic Cotton Association (JOCA) či holandská SKAL. Global Organic Textile Standard, GOTS.Ve snaze sjednotit existující standardy a zjednodušit tak výrobcům biotextilu export do celého světa (bez nutnosti dalších recertifikací) byly po několikaleté přípravě v roce 2006 zveřejněny globální standardy pro organický textil. Ty kontrolují produkci, zpracování, balení, značení a transport a ve svých podmínkách vycházejí z nejznámějších biotextilních směrnic.

Použité zdroje:
http://www.veronica.cz/?id=167&i=152
http://biospotrebitel.cz/