• Zdravé dětství ve světě digitálních médií

popisuje rizika, která do života dětí a mladistvých vnášejí média
Tato kniha popisuje rizika, která do života dětí a mladistvých vnášejí média: Ohrožení zdravého vývoje mozku a rozvoje duševních schopností, stres z neustálé komunikace, nebezpečí vzniku závislosti na internetu, hrách a sociálních sítích, ztráta soukromí, internetové stránky ohrožující mládež, kyberšikana, zneužívání aj. Příručka dále popisuje způsoby a opatření, jak těmto nebezpečím předcházet a jak je přiměřeně minimalizovat.

Autoři vždy stručně popíšou ideální podobu, jak by měl vztah k médiím v tom kterém věku vypadat; při popisu jednotlivých opatření pak vycházejí z realistického náhledu, nakolik je dnešní společnost s médii spojená, a hledají určitý kompromis – přiměřenou rovnováhu mezi touhami dětí a mladistvých na jedné straně a omezeními, která jsou nezbytná jako preventivní opatření k minimalizaci nebezpečí na straně druhé. Kniha dále přináší obsáhlý seznam literatury k tomuto tématu a kontakty na instituce a organizace, na něž se lze v případě potřeby obrátit s žádostí o pomoc.


Formát: 17 x 24 cm, plnobarevná publikace, křídový papír
vazba brožovaná
Počet stran:150

vydalo nakladatelství Franesa – spolek pro anthroposofickou osvětu, 2020

Zdravé dětství ve světě digitálních médií

  • Výrobce: Franesa
  • Kód výrobku:
  • Dostupnost: Na skladě
  • 250,00Kč