Zásady pro ochranu osobních údajů

Zásady pro ochranu osobních údajů

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle článku 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) je  Mgr. Lenka Pospíšilová, IČ 76595714 se sídlem Benešov u Semil 183, PSČ 51206 (dále jen “správce”), provozující internetový obchod www.duhovykramek.cz..

2. Kontaktní údaje správce jsou: Mgr. Lenka Pospíšilová, Benešov u Semil 183, PSČ 51206, email: duhovykramek@seznam.cz a telefon: 608 072 999.

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Jaké jsou zpracovávané údaje?

1. Při objednání zboží v e-shopu zpracováváme vaše fakturační údaje a údaje nutné pro vyřízení a doručení  zásilky a plnění smlouvy (adresa, jméno, e-mail, telefon, IČO,DIČ).

2. Při registraci a vytvoření uživatelského účtu ty informace, které nám poskytnete.

3. Při souhlasu se zasíláním novinek pak váš e-meil pro zasílání.


Proč vaše údaje zpracováváme?

a.      Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

               plnění smlouvy mezi vámi a nám -  správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

b.      Oprávněným  zájmem  je :

poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tento zájem  vznikl na základě vašeho přímého souhlasu a je možné ho kdykoliv odvolat


Účelem zpracování osobních údajů je:


 
1. výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem, aby mohla být vaše objednávka vyřízena a odeslána

 2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

-
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů ,  dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

-po dobu, než je z vaší strany odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,  jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

- po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže nebo skartuje ,  nebude-li pak současně existovat jiný právní důvod pro další zpracování


Jaká máte v souvislosti s vašimi osobními údaji práva?

Za podmínek stanovených v GDPR máte zejména :

1.      právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

2.      právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

3.      právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

4.      právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

5.      právo být informován o porušení zabezpečení vámi poskytnutých osobních údajů

6.      právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v základních ustanoveních  těchto podmínek

a další práva vyplívající z nařízení.

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správcem těchto dat je společnost SLAM Syndicate s.r.o., Vojnice 41, 783 46 Těšetice, IČO: 03329704, DIČ: CZ03329704.
Data v listinné podobě jsou uložena na adrese provozovatele e-shopu.

 

Předáváme vaše data třetím osobám?

1. Při procesu odeslání zboží, jako součást plnění smlouvy – objednávky, jsou vaše data nutná pro odeslání zásilky předána dopravci – v našem případě dopravci Česká pošta s.p.

2. Státním orgánům , resp. dalším subjektům  v rámci plnění zákonných povinností jako jsou orgány dohledu, orgány státní správy apod.

3. Nepředáváme  osobní údaje jiným subjektům, do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci


Závěrečná ustanovení

Svým souhlasem potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Zásady pro využívání cookies


Co jsou cookies

Cookies jsou malé textové soubory, kterými váš prohlížeč komunikuje s našimi servery. Ukládají se do nich například informace o nastavení stránek v minulosti (například nastavení jazyka), aby pro vás byly připraveny, když se vrátíte. Pro provozovatele webových stránek mohou sloužit také jako nástroj pro webovou analytiku.


Jak na webu www.duhovykramek.cz používáme cookies

Některé cookies jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek www.duhovykramek.cz po technické stránce. Tento typ cookies ale neuchovává žádná osobní data.

Na stránkách www.duhovykramek.cz zároveň využíváme soubory cookies pro webovou analytiku a pro marketingové účely. Díky tomu jsme schopni upravit stránky tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám našich návštěvníků.


K čemu potřebujeme váš souhlas?

Souhlas se zpracováním souborů cookies potřebujeme pro naše potřeby měření návštěvnosti a dalších analýz. Tyto cookies nesmí být bez vašeho souhlasu uloženy. V souladu s článkem 17 GDPR budou cookies zpracovávající osobní data smazány nejpozději do 13 měsíců.